Bilirkişi Başvuru İlanı Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince, il tüketici hakem heyetimiz nezdinde bilirkişilik görevi yapmak üzere İl Müdürlüğümüz yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra eden gerçek kişilerden Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Sicilleri ve Listeleri oluşturulacaktır.

Bu itibarla; Ticaret İl Müdürlüğü web sitesinde “2021 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Sicillerine ve Listelerine Başvuru İlanlarına İlişkin Duyuru” ilanı yayınlanmış olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği