Sanayi İş birliği Projeleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısında; yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurt içi üretim oranının arttırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesi ülkemizin öncelikli hedefleri arasından yer almaktadır. Bu çerçevede kamu alımlarında yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığın çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu faaliyetler doğrultusunda, ülkemizde yüksek atmosfer gözlemleri yapmak amacıyla kullanılan Radyosonde Cihazı ve GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi’nin tasarım ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkan ve kabiliyetlerin tespit edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından bir Bilgi İstek Dökümanı (BİD) hazırlanmıştır.

BİD’e verilecek cevaplar, ilgili sistem ve ekipmanların yurt içinde tasarım ve üretimine yönelik olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda değerlendirilecektir.

BİD, Bakanlığın resmi talepte bulunan özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarına iletilecek olup;

BİD’i almak isteyen özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarımızın, konuya ilişkin imkan ve kabiliyetlerini de içerecek şekilde hazırlayacakları resmi talep yazılarını en geç  4 Aralık 2020 tarihine kadar sip@sanayi.gov.tr  adresine iletmeleri,

Konu ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığın Sanayi Analizleri ve İşbirlikleri Dairesi Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği