Elektrikli Ekipmanlar Denetimi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan elektrikli ekipmanlar Müdürlüğümüz denetçileri tarafından 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile ürünün teknik düzenlemesi olan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliği (2014/35/AB) kapsamında satıcılarda (perakendeci vb.) denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetimlerimiz sırasında bazı satıcıların eksiklikleri ile karşılaşılmakta olup bu durum, kendilerinin zarar görmelerine, hatta iflas etmelerine neden olabilecek niteliktedir. Ticaretin vazgeçilmez ayağı ve tedarik zincirinin bir parçası olan satıcıların korunması ortak arzumuz olup, bilmeyerek işledikleri küçük hatalardan büyük zarar görmesi hepimizi rahatsız etmektedir.

Bu sebeple yapılan denetimlerde satıcıların zor durumda kalmamaları için aşağıdaki hususların hatırlatılmasında büyük yarar görülmektedir. Bunlar özetle;

1) Elektrikli ekipmanın üzerinde CE işareti bulunup bulunmadığını kontrol etmeli ve CE işareti bulunmayan elektrikli ekipmanların satışını yapmamalıdır. Elektrikli ekipmanın yapısından dolayı ürünün üzerine CE işareti iliştirilmemiş ise ürünün ambalajında ve ürüne eşlik eden belgelerde CE işareti satıcılar (perakendeci vb.) tarafından aranmalıdır.
2) Elektrikli ekipman satışını yapan firmalar ürünleri hangi firmadan tedarik ettiklerine dair ispatlayıcı resmi belgeleri (fatura, irsaliye vb.) saklamaları gerekmektedir. Ayrıca bu ispatlayıcı belgelerde marka model bilgisinin de yer alması son derece önemlidir. Mevzuatına uygun üretilmeyen ürünlerde; 4703 s. Kanuna istinaden teknik düzenlemeye aykırılıklarda imalatçısı, ithalatçısı veya dağıtıcısından düzeltici faaliyet planı sunması istenmekte ya da test sonucu güvensiz çıkan ürünlerde 2020 yılı için 32.986 TL’dan 434.036 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır.
3) İmalatçı, ithalatçı veya dağıtıcının tespitine ilişkin yükümlülük, denetimin yapıldığı firmaya aittir. Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen satıcılar; imalatçı, ithalatçı veya dağıtıcı olarak kabul edilerek imalatçıya, ithalatçıya veya dağıtıcıya uygulanması gereken idari gereken idari yaptırım ve idari para cezalarının kendilerine uygulanmasına neden olacaktır.
4) 02/10/2016 tarihinden sonra üretilen elektrikli ekipmanların üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanların ambalajında veya elektrikli ekipmanlara eşlik eden bir belgede imalatçının ve ithalatçısının bilgileri ve iletişim adresleri bulunmalıdır.

Şeklinde sıralanabilir.

Yetkili meslek kuruluşu olarak elektrikli ekipman satışı yapan üyelerinizin aracılığınız ile bilgilendirilerek korunması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği