Başkurtistan Cumhuriyeti Uluslararası İş Haftası, 8-11 Aralık 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Başkurtistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler ve Kongre Faaliyetleri Devlet Komitesi’nin yazısına istinaden, 8-11 Aralık 2020 tarihleri arasında “Uluslararası İş Haftası”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Rusya Federasyonu Başkurtistan Cumhuriyeti Ufa şehrinde düzenleneceği bildirilen Uluslararası İş Haftası çerçevesinde, 11 Aralık 2020 tarihinde bir Forum düzenlenmesinin planlandığı bildirilmekte olup, Forumda dış pazarlara girmenin yöntemleri, ihracat için bilişim teknolojileri ve ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin yöntemler gibi konu başlıklarının ele alınacağı ifade edilmektedir.

Forumda yabancı ülke yetkililerinin yanı sıra Rusya Federasyonu ve idari birimlerinin yetkilileri, uluslararası ihracat uzmanları ve iş dünyasının temsilcilerinin hazır bulunacağı da belirtilmektedir. Foruma www.ibw-bashkortostan.com adresinden kayıt olunabilmektedir. Detaylı bilgi için +7 347 280 87 17 nolu telefon veya grogulenko.mk@bashkortostan.ru e-posta adresi ile irtibata geçilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği