Covid-19 Ek Önlemler

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15/12/2020 tarihli ve 20856 sayılı “Covid­19 Ek Önlemler” hakkındaki emirleri ekte gönderilmiştir.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek: Emir (3 Sayfa)