Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/12/2020 tarihli ve 20799 sayılı “Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi” hakkındaki emirleri ekte gönderilmiştir.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: Emir (2 Sayfa)