TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 ve ARDEB 1001 Programları 2021 Yılı Çağrıları

Sayın Üyemiz,

Zafer Kalkınma Ajansından Odamıza gönderilen yazıda;

TÜBİTAK’ın Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2021 yılı birinci dönem başvuru tarihleri belirlenmiştir.

Buna göre KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla TEYDEB tarafından yürütülen, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında 2021 yılında Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılacaktır. Akademisyenler, özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacıların projelerinin desteklenmesi amacıyla ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında ise 2021 yılında Mart ve Eylül aylarında olmak üzere iki dönem başvuru alınacaktır.
Duyurularla ilgili detaylı bilgilere https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-1501-1507-ve-ardeb-1001-programlarinin-2021-yili-cagrilari-aciliyor bağlantısından erişim sağlanabileceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği