AB COSME Programı Turizm Temalı Çağrı Duyurusu

KOSGEB, Avrupa Birliği-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlık tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Bu faaliyetler çerçevesinde, COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni altında içinde bulunduğumuz hafta açılan, “Boosting the uptake of digitalisation, innovation and new technologies in tourism through transnational cooperation and capacity building (COS-TOURINN-2020-3-04)” proje teklif çağrısına ilişkin bilgi aşağıdaki dokümanda paylaşılmaktadır.

Diğer taraftan Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Programı’nın Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması -COSME Türkiye Teknik Destek Projesi-” yürütülmektedir. Proje kapsamında, açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlarımıza yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bu etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilir.

digitalisationintourism_cagrisi_cos-tourinn-2020-3-04