TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER PERU VE EKVATOR

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gelen yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle 9 Şubat 2021 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Peru’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Ekvator’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve Ataşelerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği