2021/05 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 04/02/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

 

1) 31.12.2020 tarih ve 2020/86 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği kararı alınmıştı.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmelerine,

 

2) Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde 01.12.2020 tarih ve 2020/80 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

 

3) 2. Madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların 01.12.2020 tarih ve 2020/80 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

 

4) 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 8. ve 12. Sınıf seviyesinde öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22/01/2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20/01/2021 tarihli ve 19434183 sayılı yazısında bildirilmiştir.

Bu kapsamda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanların, çocuklarını DYK kurslarına götürüp getiren öğrenci velilerinin, okul hizmetli personelinin ve öğretmenlerin hafta içi ve hafta sonunda, kurslara gidip gelmek üzere 01.12.2020 tarih ve 2020/80 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listeye eklenmesine,

 

5) 30.07.2020 tarih ve 2020/50 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 4. Maddesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren huzurevi ve özel bakım merkezlerinde vardiya sisteminin 14 günlük olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili maddede geçen 14 günlük vardiya sisteminin 10 günlük olarak değiştirilmesine,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara / iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.