Anlaşmalı Matbaalar İlanı

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılması Zorunlu Bulunan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Defterdarlığımızla anlaşmalı bulunan ve anlaşma yenilemeyen matbaalara ilişkin liste güncellenerek ilişikte gönderilmiştir.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği