KUTSO ÜYELERİNİN BİRİKMİŞ AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

17 Kasım 2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Kanunun 4.maddesinin ilgili fıkraları gereğince, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na (KUTSO) kayıtlı üyelerin, birikmiş aidat borçlarının yapılandırılması fırsatı doğmuştur.

SON TARİH 28 ŞUBAT
Geçmiş yıllardan birikmiş aidat borcu bulunan KUTSO Üyeleri, yapılandırma fırsatından 28 Şubat 2021 tarihine kadar yararlanabilecekler.

BİRİKMİŞ AİDAT BORCU YAPILANDIRMASINDAN
KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR?
“7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması Kanunu kapsamında, KUTSO 2020 yılı aidatı 1.taksit ve daha önceki yıllara ait Aidat ve Munzam Aidat borçları olan üyeler için son müracaat tarihi 28 Şubat 202’dir.

Birikmiş aidat ödemesi bulunan ve yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen KUTSO Üyelerinin,
a) Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi (peşin / taksitli) doldurarak KUTSO’ya müracaat etmeleri,
b) https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkinden, müracaat etmeleri gerekmektedir.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Yapılandırma süreci ne şekilde işlemektedir? Borç yapılandırması, biriken tüm borç üzerinden mi gerçekleştiriliyor? “Örnek vermek gerekirse; KUTSO üyesi bir işletmenin, 2017-2018-2019 yıllarına ait, toplam 6.000 TL. borcu olduğunu ve bu borcun 3.000 TL’sinin ana aidat borcu, diğer 3.000 TL’sinin ise tahakkuk eden gecikme faizi olduğunu varsayalım. Yapılandırma uygulanırken, Kanun gereği, tüm gecikme zamları ve faizleri silinmektedir, yani bu örnekte firmanın ödemesi gereken borç miktarı, % 50 oranında azalıp, 3.000 TL’ye düşmektedir. Üye firma, bu borç tutarını, kendi tercihi doğrultusunda, ister peşin, ister 6 taksit şeklinde ödeme hakkına sahiptir.
Taksitlendirme yapılırken ise herhangi bir vade farkı söz konusu değildir. Bahsedilen örnekte, 6 taksit yapıldığını ele alırsak, üye firma aylık 500 lira ödeyerek, birikmiş aidat borcunu, 6 ay içerisinde ödeyerek tamamlamış olacaktır. Yapılandırmaya dâhil olan üye firmaların, peşin ödeme seçeneğini talep etmesi halinde, 31 Mart 2021 tarihine kadar, taksitli ödeme seçeneğini talep etmesi halinde ise ilk taksitlerini, 31 Mart 2021 tarihine kadar, kalanını ise aylık taksitler hâlinde ödeyebileceklerdir.”

YAPILANDIRMA/TAKSİTLENDİRME NEDEN İPTAL OLUR?
Yapılandırmaya müracaat eden üyelerin, taksitlendirme yaptığı borcunun, bir taksitini zamanında ödememiş olması, yapılandırmanın iptali/bozulmasına sebep olur.

YAPILANDIRMA/TAKSİTLENDİRME BOZULURSA NE OLUR?
“Planlanan taksitlerden herhangi birinin, Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Kanun gereği yapılandırma iptal edilerek, ödenmeyen kısma, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, günlük gecikme zammı tahakkuk etmeye devam edilir. Yani, örnekteki hesaplamaya göre, yapılandırmanın bozulması halinde; 3.000 TL tutarındaki anaparanın üzerine, 3000 TL olan gecikme faizi tekrardan eklenecek ve toplam borç yeniden 6.000 TL tutarına geri dönecektir.
Bu tutar üzerine günlük gecikme faizleri de işlemeye başlayacağından dolayı, borç günden güne artmaya devam edecektir.

Üyelerin, yapılandırma/taksitlendirme fırsatından yararlanabilmeleri için, 28 Şubat 2021 tarihine kadar, KUTSO’ya başvuru yapmaları gerekmekte olduğunu, kamuoyu aracılığıyla, önemle duyururuz