2021/5 Sayılı Genelge Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 04.02.2021 tarihli ve 61242235 sayılı yazısına istinaden, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 04/02/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelde iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

GENELGE