BREXİT ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT UYGULAMALARI HK.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ticaret Bakanlığı ilgi yazısı