TÜBİTAK Patent ve Ar-Ge Destekleme Çağrıları Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

TÜBİTAK tarafından KOBİ’lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi; teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amacıyla;

– 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı,
– 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı,
faaliyete geçirilmiştir.

Bu kapsamda TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde 16 Mart 2021 Salı günü Saat 14:00’te ekli program çerçevesinde internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirilecek olup seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: TÜBİTAK Patent ve Ar-Ge Destekleme Çağrıları Bilgilendirme Semineri için tıklayınız.