Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlü Onarım ve İnşa Karşılığı İhale İlanı

Sayın Üyemiz,

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Çilli Mahallesinde bulunan, tapunun 200 ada, 5 ve 43 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 113,00 m yüzölçümlü taşınmazların 21 yıl süreli “Yapım veya Onarım 2 Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli” çerçevesinde değerlendirilmesi yönünde hazırlanmış olan ihale ilan metni yazımız ekinde sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK-1