Akkuyu Nükleer Santral Projesi – Çelik Boru Temini Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

İlgi ile 20.05.2021 tarihli ve 34221550-050.99-sayılı yazıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bir yazısı paylaşılmıştır.

Bahsi geçen yazıda 2010 yılında ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla her biri 1.200 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali’nin kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı belirtilmektedir.

Projede özellikle nükleer ada dışında kalan dikişli boruların Türkiye’den temin edilmesinin beklendiği belirtilmiş; birinci ve ikinci ünite için yakın zamanda alıma çıkılması beklenen boruların niteliklerine ve miktarlarına ilişkin bilgiler Ek-1’de paylaşılmıştır. Hem ilk 2 ünite hem de üçüncü ve dördüncü ünite için boru tipleri ve miktarları belli oldukça paylaşılacağı bilgisi verilmiştir.

Eylül 2019’da Rus devlet nükleer enerji şirketi ROSATOM’un denetimleri sonucunda TSE’nin teknik altyapısının yeterli bulunduğu ve Ocak 2020 itibari ile TSE Akkuyu Projesi için Ana Malzeme Kuruluşu olarak tanındığı, bu yetki sayesinde Akkuyu Projesi’nde nükleer güvenliğe doğrudan etki etmeyen malzeme ve ekipmanlara yönelik Rus standartların eşleniklerinin bulunması, eşleniği olmayanların millileştirilmesi ve bu standartlara göre Türk imalatçıların ürünlerinin testi ve sonrasında sertifikalandırılmasının TSE tarafından yürütüldüğü belirtilmiştir. TSE’nin hizmetleriyle ilgili bilgiler Ek-2’de bulunan sunumda yer almaktadır.

Santrale yönelik ihalelerin ise Proje Şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici (Titan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş.) tarafından Rosatom (Rus Atom Enerjisi Şirketi) kurallarına göre düzenlendiği, ihalelere katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı olunması ve bilgilendirme maksadı ile ana yüklenici tarafından İstanbul’da bir ofisin (Tedarikçi İlişkileri Birimi) kurulduğu ve bilgilendirme hattının açıldığı, bilgilendirme hattı ve kurumsal e-posta vasıtası ile Türk firmalarının sorularının kesintisiz olarak yanıtlanmasının planlandığı ifade edilmiştir. Bahse konu Tedarikçi İlişkileri Birimi’nin irtibat bilgileri, ihalelerin yayımlanacağı sayfalar, yıllık satın alma programı, tedarikçi anketi, tedarikçi bilgilendirme videoları ve malzemelere ilişkin standart karşılaştırmalarına (GOST ve EN karşılaştırmaları) nasıl erişim sağlanacağına ilişkin bilgi notu Ek-3’te yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER

Ek-1 : İlk 2 Ünitede Yakın Zamanda Alınacak Borular

Ek-2: TSE Malzeme Onay Süreçleri

Ek-3: İrtibat ve İhale Takip Bilgileri

 

Detaylı bilgi için:

İrtibat Kişileri: Evren Kepti (Lokalizasyon ve Tedarikçi İlişkileri Departmanı Müdürü) evren.kepti@t2ic.com

İrtibat Telefonu: 0850 207 70 30
T : 0 212 219 27 32 F : 0 212 219 27 33