İŞ DÜNYASINA NEFES KREDİSİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde TOBB çatısı altındaki odalar ve borsaların değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başladı.

Projeye ilişkin protokol Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar ile TOBB tarafından imzalandı.

“Nefes Kredisi için müracaat edilecek bankalar”
Protokolde yer alan bankalar, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım Bankası’dır.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) üyeleri, bahsi geçen bankaların şubelerinden 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle başvuruda bulunarak kredi imkanından yararlanabilecektir.

“Nefes Kredisinin şartları”
İşletmelerin kullanacağı kredi, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, sonrasında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olup, kredinin brüt faiz oranı yıllık % 17,50 olacaktır.

Protokol imzalanan bankalar KGF’ye ödenecek %0,03 (onbinde üç) kefalet başvuru bedeli ve komisyonu ile %1 banka komisyonu dışında üyelerden herhangi bir masraf ve komisyon talep etmeyecektir.

Krediden 2020 yılı cirosu 2019 yılı cirosuna göre %25 düşük olan üye işletmeler yararlanabilecektir. 2019 yılı ve sonrasında kurulmuş şirketler için bu şart aranmayacaktır. Ciro kaybı koşulu kredi veren bankalar tarafından kontrol edilecektir.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL. altında olan işletmeler azami 50 bin TL., cirosu 1 milyon TL. ve 10 milyon TL.(dahil) arasında olan işletmeler, azami 200 bin TL. kredi kullanabilecektir.

Kredi kullanılmasında maddi teminat istenmeyecek, ancak şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir.

“Nefes Kredisine nasıl müracaat edilir”

KUTSO Üyesi KOBİ’ler, krediye başvurabilmek için öncelikle, “Nefes Kredisi başvurusu içindir” ibareli faaliyet belgesi temin edecektir. KUTSO internet sitesi www.kutso.org.tr online işlemlerden veya KUTSO hizmet binasından faaliyet belgesi alabileceklerdir. Bu belge olmadan, bankalar talep kabul etmeyecek olup, 1 Haziran 2021 tarihinden önce alınan faaliyet belgeleri de geçersiz olacaktır.

KUTSO üyeleri için kaynak tahsis ettiğimiz Nefes Kredisi projesinin, pandemi sürecinin ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak üzere, üyelerimize ve tüm iş dünyasına hayırlı olmasını diler, kamuoyu aracılığıyla paylaşırız.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Haber: KUTSO Basın