“Turquality Destekleri Eğitimi” Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen 15.06.2021 tarih ve 15863 sayılı yazıda, KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden “Turquality Destekleri Eğitimi”nin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Eğitimde; mal ve hizmet ihracatında Turquality ve marka destek programları, bunların öngördüğü süreçler, şirketlere sağladığı faydalar ve başvuru süreçlerinin detaylı şekilde ele alınacağı belirtilmiştir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “Turquality Destekleri Eğitimi” sonunda katılımcılara soru-cevap imkanının tanınacağı, eğitimin %70’ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanarak ve e-posta adreslerine gönderileceği ifade edilmiştir.

Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK Turquality Destekleri Eğitimi