Çeltik satışın

Sayın Üyemiz,

Bandırma Şube Müdürlüğünün stoklarında bulunan 3579 kodlu 3.150 ton 2020 mahsulü Yunanistan Ronaldo çeltik fiyatla 3.600 TL/Ton (KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir.) Bandırma Şube  müdürlüğünce kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili satılacaktır. Randımana göre uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-1) tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Çeltik satışında;
-Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri, mevzuatlarımız ve 03.09.2020 tarihli, E.215014 sayılı 2020 dönemi çeltik alım şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.

-Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır (Ek-2).

-Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.

-Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.

Çeltik satışları konusunda, hinterlandınızda bulunan ilgililere ve üyelerinize gerekli duyuruların yapılması istenmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK Liste