Karadağ İş Hizmet Sektörü Broşürü

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 17.06.2021 tarihli ve 64817777 sayılı ilgi yazıda iletilen ve Karadağ’da yapılabilecek yatırımlara ilişkin bilgiler içeren “Karadağ İş Hizmet Sektörü” isimli broşürün bir örneği ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Karadağ İş Hizmet Sektörü Tanıtım Broşürü (15 sayfa)