Kapasite Kriterleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

Odalardan ve ilgili Sektör Meclisinden alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan Birlik Yönetim Kurulu onayına sunulan “NACE GRUP : 32.12 Mücevher ve Benzeri Eşyaların İmalatı” grubuna ait “1. Kıymetli Metalden Mamul Üretimi Kriter Taslağı” Birliğimiz Yönetim Kurulunun 21.06.2021 tarihli ve 47 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Söz konusu kritere “https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Documents/KapasiteKriterleri/grup3212.pdf” web adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği