Engelli İşçi İstihdamı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, 4857 Sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında istihdam edilmesi gereken engelli işçi sayısının belirlenmesinde yalnızca 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçilerin toplam işçi sayısına dahil edilmesi ve kontenjan takibinin yapılabilmesi için aylık işgücü çizelgelerinin aylık olarak bildirilmesi gerektiği konusunda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yazısı ekte sunulmuştur.

EK-TOBB-ENGELLİ İŞÇİ İSTİHDAMI

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği