2021/5 SAYILI GENELGE HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda,

Ekte bir örneği sunulan yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge iletilmiştir.

Konu hakkındaki bilgiler üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

genelge_3_sayfa