Uzak Pazarlar Yönelik İhracatımızın Artırılması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

a) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66150204 sayılı yazı.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66150696 sayılı yazı.
c) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66138488 sayılı yazı.
d) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66151242 sayılı yazı.
e) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66151333 sayılı yazı

Ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı yazılarda, dış ticaret açığımızın fazla olduğu uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazılarda, ek (7)’de yer alan ve her bir ülke için ayrı ayrı olmak üzere 4’lü bazda belirlenen potansiyel tarım ve sanayi ürünlerinin sektörel dağılımlarının incelenmesi ve bir örneği ek (8)’de yer alan Uzak Ülke Eylem Planı tablosunun ilgili her bir ülke için doldurulması talep edilmektedir.

Yazılarda devamla, 11, 12 ve 13 Ağustos 2021 tarihlerinde ilgili sektörler özelinde yapılacak çevrimiçi toplantılara, anılan ülkelere ihracat yapan ve bu konuda değerlendirmede bulunabilecek sektör temsilcilerin katılım sağlaması istenmektedir.

Bu itibarla, toplantılara iştirak etmek isteyen üyelerimizin (Ad-Soyad, unvan, telefon numarası, elektronik posta adresi vb.) 10 Ağustos 2021 tarihi saat 16:00’a kadar Odamız (kaan@kutso.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8