T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü Hibe Satışlar

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Filistin’de yaşanan insani krize müdahale kapsamında ekmeklik buğday karşılığı 26.000 ton(±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı unun temini ihalesi 19.08.2021 günü, saat 10.30’de T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: Hibe Un İhale İlan Metni (1 Sayfa)