Türkiye-Fransa 6. Dönem JETCO Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 25.08.2021 tarihli ve 6694773 sayılı yazıda, Türkiye-Fransa 6. Dönem JETCO Toplantısı’nın, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Fransa’nın Dış Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Bakanı Sayın Franck
RIESTER’in eşbaşkanlıklarında 28 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Türkiye-Fransa ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu itibarla, hazırlanacak Birliğimiz görüşünde yer almak üzere, Fransa ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun en geç 6 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (Kaan Varol E-posta: kaan@kutso.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği