TMO Bandırma Şube Müdürlüğü satış

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü

TMO Bandırma Şube Müdürlüğü stoklarına bulunan ve ekli tabloda belirtilmiş olan pirinçler, kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabilinde 30 Haziran 2021 tarihine kadar para yatırmak ve 16 Temmuz 2021 tarihine kadar teslim alınmak kaydıyla satılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek: İhale İlanı (2 Sayfa)