Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Açık Teklif Usulü ile Satış ve Kira-Pazarlık Usulü İle İtifak Hakkı İhaleleri

İhale Metni