2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Yürütülecek Trafik Eğitimleri ve Kampanyalar

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/09/2021 tarihli ve 14628 sayılı “2021­2022 Eğitim Öğretim Yılında Yürütülecek Trafik Eğitimleri ve Kampanyalar” hakkındaki emri ekte gönderilmiştir.

Emirde belirtilen eğitim ve kampanya faaliyetlerinin salgınla mücadele tedbirlerine riayet edilerek iş birliği içerisinde yürütülmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek: Emir (3 Sayfa)