Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Eskişehir Ticaret Odası’ndan Birliğimize intikal eden 23.09.2021 tarih ve 35930315-E.15774 sayılı yazıda; Eskişehir Ticaret Odası tarafından, Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle “Fashion Eskişehir” moda tasarım yarışması düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yarışmanın geniş kitlelere erişiminin sağlanması amacıyla, ekte yer almakta olan yazıyı moda tasarımcılarına ya da tasarımcı adaylarına ulaştırılması hususunu rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği