Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bölgesel Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgilerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak eklemeleri/iletmeleri zorunlulukları kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve TOBB ev sahipliğinde bölgesel elektronik toplantılar düzenlenmesi planlandığı bildirilmiştir.

Planlanan toplantılar webinar şeklinde gerçekleştirilecek olup, katılımcılar soruları ile görüş ve önerilerini hem sistem üzerinden mesaj yazmak suretiyle iletebilecek, hem de sistem üzerinden söz isteyip sözlü olarak iletebileceklerdir. Bahsi geçen konuda hazırlanan seminer planı ve toplantı linkleri aşağıda yer almaktadır.

Toplantı Günü: 10.11.2021
Saat: 14:00-18:00″
Katılım: https://tobb-org.zoom.us/j/93015081729?pwd=YVIzWW4raUIKYWQxbXBSRUJzQ3Q1Zz09

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği