4207 Sayılı Kanun Uygulaması

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023′ de belirtildiği üzere; Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmakta ve doğum öncesi dönemden başlayarak, insan yaşamının bütün evrelerinde ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Sadece tütün ürünü kullananlar değil tütün dumanına maruz kalanlar da aynı şekilde etkilenmektedir.

Dünyada yılda 7 milyondan fazla, ülkemizde de 100.000’den fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken yaklaşık 1 milyon kişi de tütün ürünü kullandığı için değil tütün dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir.

Tüm bu olumsuz nedenlerden dolayı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmak amacıyla 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun çıkarılmıştır.

Kanunun 2. Maddesinde “1) Tütün ürünleri; … b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, …. tüketilemez” denilmekte olup Kanun Hükümleri ile İlgili Uygulama Rehberinde “Kapalı alan; sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerlerdir.

Tavanı veya yan yüzeyleri ya da her ikisi birden açılır-kapanır bir düzeneğe sahip olan işletmelerin tavan veya yan yüzeyleri zaman zaman açık tutulsa dâhi, bu mekanlar kapalı alan mahiyetindedir.” denilerek hükme bağlanmıştır.

Kütahya Valiliği uhdesinde Merkez ve diğer İlçelerde İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları ve İl Emniyet/ İl Jandarma Komutanlığı personelinin de yer aldığı Tütün Denetim Ekibi oluşturulmuştur.

Tütün Denetim Ekibi aracılığıyla ilimizde faaliyet gösteren işletmelerin 4207 sayılı Kanun hükümlerine göre hareket etmesinin sağlanması amacıyla denetim yapılmaktadır. Denetimde söz konusu kanun hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde ihalin gerçekleştiği işletmeye ve şahsa Mahalli Mülki Amir tarafından idari yaptırım müeyyidesi uygulanmaktadır.

İdari yaptırım uygulanan işitmelerin 4207 sayılı kanunda yer alan cezaları gerektiren fiilleri bir yıllık dönemde tekraren işlemesi hâlinde idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü hâlinde iki kat artırılarak, aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de iş yeri 10 (on) günden bir aya kadar kapatma şeklinde uygulanmaktadır.

Bilgilerini ve faaliyet gösteren işletmelere gerekli tebligatın yapılarak yukarıda belirtilen mevzuata riayet edilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği