2022 SOGEP Hazırlıkları

sSayın Üyemiz,

T.C. Zafer Kalkınma Ajansından Odamıza gönderilen yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında ülke genelinde yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) ilişkin Ajansımız TR33 Bölgesi’nde proje hazırlık sürecini başlatmıştır.

Bakanlık tarafından sürece ilişkin usul ve esaslar henüz yayınlanmamış olsa da 2019 yılından itibaren uygulanmakta olan programda kapsamlı değişikliklere gidilmeyeceği öngörülmektedir. Bu bağlamda Ajansımızca 2021 yılındakine benzer bir süreç izlenecek olup ilk aşamada projeye ilişkin taslak bilgi formu ve formun ekleri olan proje faaliyet planı ile proje bütçesi talep edilecektir. 2021 yılı özelindeki sürece ilişkin bilgilere ve ilgili dokümanlara https://zafer.gov.tr/sogep-2021 adresinden ulaşılabilecektir.

İkinci aşamada ön başvuru sürecinde sunulan projeler değerlendirilecek, projeler arasından her il özelinde belli sayıda proje önceliklendirilecek, bu projeler için Ajansımızın koordinasyonunda proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı prensiplerine uygun bir şekilde geliştirme ve detaylandırma çalışmaları yürütülecektir.

Ajansımızın 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki tecrübelerine istinaden hazırlanan bilgi notu Ek’te yer almaktadır. Bu notun sadece genel çerçeveyi çizme amaçlı olduğu ve Bakanlık tarafından 2022 SOGEP’e yönelik belirlenecek usul ve esaslara göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Konuyla ilgili 3 Aralık 2021 tarihi saat 14:30’da bir ön bilgilendirme toplantısı düzenlenecek olup toplantıya katılım için gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir:

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwodOGorjIrGdJCXiYJXCDZHToVDk6jr16O

Toplantı Numarası: 885 3800 9136
Şifre: 058147