Kuyum Ticareti Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Bilindiği üzere; 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ‘ncı maddesinin birinci fıkrasına ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı  cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ‘ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetleri için Yetki Belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu itibarla; kuyum ticareti faaliyeti yapanların, Bakanlığımızca 23.09.2021 tarihinde devreye alınan Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden ilgili yönetmelikte yer alan yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösterir belgeler ile birlikte başvurularını yapması ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekmekte olup, üyelerimize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel  Sekreterliği