Gagauz Özerk Yeri Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği Talebi hk.

Sayın Üyemiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Gagauzya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihail Pashaly ile gerçekleştirilen görüşmede; anılan Oda’nın ülkemizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile daha fazla işbirliği yapmayı arzu ettiği belirtilmekte olup, Odaya ait güncel bir “Tanıtım Sunumu” EK’te yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla;
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

EK : Sunum