Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın, Taşınmaz Alanlarının Kiralama İhale İlanı

İhale Metni