Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gelen yazıda,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Birliğimize iletilen yazıda, Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandığı bildirilmektedir.

Bir örneği ekte yer alan yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin en geç 7 Ocak 2022 tarihine kadar görüş bildirme formuna işlenerek Odamıza iletilmesinden memnuniyet duyulacak olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER

1- Değişiklik Taslağı (1 sayfa)

2- Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)

3- Karşılaştırma Cetveli (1 sayfa)

4- Yönetmelik Gerekçesi (1 sayfa)