Peşin Hububat Satışları (Genel ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Başmüdürlüğünden, Odamıza gelen yazıda;

Ocak 2022 ayı satış fiyat listesinin buğday, arpa ve mısır ürünlerine ilişkin bölümü ekte gönderildiği şekilde revize edilmiştir.

Bilindiği üzere ekmeklik buğday stokları, Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüd eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Ocak ayında ekmeklik un fiyatını 185 TL/Çuval’ın altında (185 TL dahil) taahhüt eden un fabrikalarına aylık fiili tüketimlerinin %65’ine kadar tahsis satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla yapılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen ve Ocak ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval’ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır.

. Ocak ayı un taahhüt fiyatlarına göre:

*185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 65’ine kadar,
*186-200 TL (200 TL dahil) aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 60’ına kadar tahsis yapılacak,
*TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden PEŞİN un taahhüt fiyatı vermeyen ve Ocak ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval’ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır.

Un fabrikaları Ocak ayı fiyat taahhütlerini tarihine kadar TMO Elektronik 14 Ocak 2022 dahil) Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Ayrıca 03.01.2022 tarihinden taahhüt fiyatlarının revize edildiği tarihe kadar TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden taahhütname veren un fabrikalarının taahhütnamelerini 14 Ocak 2022 tarihine kadar yukarıda belirtilen taahhüt fiyatlarına uygun olarak güncellemeleri gerekmektedir.

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler (hububat ve bakliyat dahil) ile Başmüdürlük/Müdürlükleriniz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler (hububat ve bakliyat dahil) için talep toplama tarihi 14 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsis sonuçları

Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek ve 17 Ocak 2022 tarihinde ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden açıklanacaktır. Başmüdürlük/Müdürlükler kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler (hububat ve bakliyat dahil) için müracat sahiplerine 19 Ocak 2022 tarihinde duyurulacağı bildirilmekte olup Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK-1