Müzik Yayını Yapan İşletmeler

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliğinden, Odamıza gelen yazıda

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06/01/2021 tarihli ve 22339 sayılı “Müzik Yayını Yapan İşletmeler” hakkındaki emirleri ekte  yer almakta yolup, uygulamada herhangi aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: Emir(2 Sayfa)