Rusya Federasyonu Ekonomik Bölge hk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 11.01.2022 tarih ve 3247793 sayılı yazısında, Rusya Federasyonu’nun (RF), Türk yatırımcılarını, Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru (INSTC) ile Büyük İpek Yolu’nun kuzey bölümünün kesiştiği noktada yer alan, Hazar Denizi kıyısında ve etrafındaki 1000 kilometre çapındaki alanda, 300 milyondan fazla nüfusa sahip 8 ülkenin bulunduğu Astrakhan Bölgesi’nde yatırım yapmaya davet ettiği belirtilmektedir.

Söz konusu bölgede bulunan Lotus Tipi Endüstriyel Üretim Özel Ekonomik Bölgesi (SEZ Lotus) ve Liman Özel Ekonomik Bölgesi’nin (Port SEZ), RF Hükümeti’nin 18 Kasım 2014 tarihli ve 1214 sayılı Kararnamesi uyarınca kurulmuş ve halihazırda 16 kiracı firma faaliyet göstermekte olduğu, mühendislik altyapısı, yollar ve bölge gelişimi ile ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edilmektedir.

Astrakhan Bölgesi’nin, Rusya’da, Hazar Denizi, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu ülkelerinin pazarlarına erişimi olan tek özel ekonomik bölge haline getirilmesi planlanmaktadır. INSTC’nin söz konusu bölgelerden Avrupa’ya nakliyatın gerçekleştirilmesi anlamında, en kısa ve ekonomik rota olduğu, örneğin Süveyş Kanalı’ndan geçen rotaya göre, yarıdan fazla zaman ile, %30 oranında maliyet tasarrufu sağladığı belirtilmektedir. Kiracı firmaların, tipik olarak bir limanda yapılan mal depolama; gemilerin temini ve teçhizatı; açık deniz, nehir gemileri ve diğer bileşenlerin üretimi, onarımı, bakımı, modernizasyonu; su biyolojik kaynaklarının işlenmesi; malların satışa ve nakliyeye hazırlanması işlemleri (paketleme, ayırma, yeniden paketleme, parti bölme, işaretleme ve benzeri işlemler); basit montaj ve diğer işlemler; mal takası; malların toptan ticareti; liman özel ekonomik bölge altyapısının işleyişinin sağlanması ve liman özel ekonomik bölge faaliyet sözleşmesine göre üretim faaliyeti gerçekleştirebileceği belirtilmektedir. Diğer taraftan, Özel Ekonomik Bölgeleri’nin kiracılarına, vergi ve gümrük imtiyazları (Rusya Federasyonu yasalarına göre); kamu hizmeti altyapısına ücretsiz bağlantı; ticari faaliyetlerde idari engelleri aşan bir “tek durak noktası” sistemi; güçlü lojistik olanaklar (demiryolu, karayolu ve gemi taşımacılığı); tercihli arsa kiralama koşulları, arsa üzerindeki gayrimenkul inşaatı tamamlandıktan sonra arsa satın alma imkanı sağlandığı bilgisi de verilmektedir.

SEZ Lotus ve Port SEZ kiracısının yapabileceği liman faaliyetleri, kiracı olma koşulları ve bölgenin tanıtımı ile ilgili çeşitli görsel materyallerle desteklenen detaylı bilgi ekteki broşürde sunulmakta olup; ayrıca, daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.sezlotos.ru internet adresinin ziyaret edilebilir veya lotos@sezlotos.ru e-posta adresinden iletişim kurulabileceği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği