Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 25/01/2022 tarihli ve VUK-138/ 2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle
mükellefler tarafından 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği