Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ekte bir örneği sunulan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ ile, Tebliğ’de yer alan tarım ürünleri ihracatında gerektiğinde dönemsel
düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilendirildiği açıklanmıştır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ