2022 Şubat Ayı Satış Talimatı Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Başmüdürlüğü, Odamıza gönderilen yazıda;

2022 yılı Şubat ayına ait “Peşin Hububat ve Bakliyat Satışları (Genel ve Sözleşme Bazında)” konulu satış duyurusu ve ekleri yazımız ekinde

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK-2 EK-1 EK-3 EK-4