Mısır’da İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.02.2022 tarihli ve 72088775 sayılı yazı. ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Mısır Merkez Bankasının 13 Şubat 2022 tarihinde yayımladığı bir Karar kapsamında, Mart ayının başlangıcından itibaren ithalatta vesaik mukabilinin ödeme yöntemi olarak kullanılmayacağı, bunun yerine akreditifin kabul edileceği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, iş dünyası tarafından söz konusu uygulamaya yönelik itirazların iletilmesine rağmen, yazıda detayları yer aldığışekliyle uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmaların Mısır’ın yetkili makamlarınca
yapıldığı açıklanmıştır. Ayrıca, sistemin nasıl işleyeceğine dair detayların belirsiz olduğu bilgisi de yazıda verilmektedir.,

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER

  1. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı(2 sayfa)
  2. FEDCOC Mektubu (Arapça) (3 sayfa)
  3. Mısır Merkez Bankası Mektubu (Arapça) (1 sayfa)