Ticaret Sicili İşlemlerinde İmza Beyannameleri Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin, mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi düzenlenmiş ve böylece halihazırda fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması amaçlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ile bu kapsamda yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Diğer taraftan, şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’ te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturulmuştur.
Söz konusu uygulama odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü birimince 01/03/2022 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların herhangi bir aksama olmadan devam etmesi için Mersis ana sayfasında bulunan ‘Yardım’ içerisinde ‘Dijital İmza Beyanı’ dokümanının incelenmesi ve bu yeni uygulama ile işlemlerin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesi hususu önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: Dijital İmza Beyanı İşlemleri