Sial Paris 2022 Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

İstanbul Ticaret Odası’ndan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine intikal eden 25.02.2022 tarih ve 84329644/21426 sayılı yazıda; 15- 19 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan SIAL Paris 2022 Fuarı’na ilişkin yazı ve beraberindeki duyuru metni ekte gönderilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: İstanbul Ticaret Odası’nın yazısı.