Sanayi Ürünlerine Yönelik Satış Sonrası Hizmetler Mevzuat Taslağı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Birliğimize iletilen yazıda; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 388’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında Bakanlığa verilen sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması görev ve yetkisine istinaden, ticari ve mesleki amaçlarla sanayi ürünü satın alan sanayi işletmeleri, yapı müteahhitleri ve kamu tüzel kişilerinin satın aldıkları sanayi ürünleri için satış sonrası hizmetlerin düzenlenmesi amacıyla “Sanayi Ürünlerine Yönelik Satış Sonrası Hizmetler Mevzuat Taslağı” hazırlandığı bildirilmektedir.

Taslak ve taslağın madde gerekçelerini de içerecek şekilde hazırlanan Genel Gerekçe ekte yer almaktadır. Bu kapsamda görüş ve değerlendirmelerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince verilecek görüş ve önerilerde kullanılan Görüş Tablosu formatında hazırlanarak en geç 11 Mart 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamız (kaan@kutso.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

SSH Mevzuat Taslağı- iç birim görüşleri işlenen-22 Aralık (3 sayfa)

Satış Sonrası Hizmetler Gerekçe (5 sayfa)