Kapasite Raporlarında Eposta Ve Web Adresleri

Sayın Üyemiz

Odamız tarafından hazırlanan, Birliğimiz tarafından onaylanan Sanayi Kapasite Raporlarında yer alan bilgiler Birliğimiz sunucularında kayıt altına alınmakta, bu bilgilerin bir araya gelmesiyle TOBB Sanayi Veritabanı oluşmaktadır.

TOBB Sanayi Veritabanı yatırımcılar nezdinde referans kaynağı olarak kullanılmakta, bu veritabanı üzerinden pazar ve tedarikçi araştırmaları gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca veritabanında yer alan bilgiler birçok iş birliğinin gerçekleşmesine vesile olmakta, ülkemizdeki KOBİ’lerin hem büyük işletmelere tedarikçi olmasını, hem de küresel tedarik zincirlerine entegre olmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla Sanayi Veritabanında yer alan işletmelerin ulaşılabilir olması gerekmekte, bu noktada kapasite raporlarındaki iletişim bilgileri önem kazanmaktadır. Ayrıca iş birliği yapmak isteyen işletmelerin ilk temas noktalarının e-posta adresleri ile web sitelerinin adresleri olduğu bilinmektedir.

Diğer taraftan Sanayi Veritabanına kayıtlı yapı malzemeleri üreticilerinin çevre coğrafyaya tanıtımı konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir çalışmaya başlanmış olup, yine bu çalışmayla birlikte kapasite raporu sahibi işletmelerinin e-posta adresleri ile web sitesi adresleri özellikle önem kazanmaktadır.

Bu çerçevede 16 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Sanayi Kapasite Raporu başvurularında işyeri e-posta adresi girişi zorunlu alan haline getirilecek, Geçerli bir işyeri e-posta adresi bulunmayan kapasite raporu başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca web sitesi adresi girişi de zorunlu olacak, web sitesi bulunmayan işletmeler için bu alanda “Bulunmamaktadır” ifadesi kullanılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği