Haşhaş Tohumu Yurtiçi Satış

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Eskişehir Başmüdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

TMO Genel Müdürlüğü Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığınca AAF İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan yaklaşık 70 ton sarı renkli ve yaklaşık 55 ton karışık renkli naturel haşhaş tohumları 25 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere tüm kesimlere teklif mektubu alma yöntemiyle ekte belirtilen esaslar dâhilinde satışa açılmıştır.

Teklifler her haftanın perşembe günü saat 17.00’ye kadar toplanacak ve aynı gün TMO Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Fiyat tekliflerinde KDV, borsa, manipülasyon ve diğer yasal yükümlülükler hariç olmak üzere teklif miktarı kg olarak teklif fiyatı ise %2 yabancı madde içeriğine sahip ürün için TL/kg olarak verilecektir. Teklif verme süresi 30 Haziran 2022 tarihi saat 17.00 itibariyle sona erecektir.

Her teklif mektubu için teklif sahipleri istediği miktar kadar ürün talep edebilecek ve her tahsis döneminde bir kez teklif verebilecektir. Teklif sahibi almak istediği ürün bedelinin %5’i oranında teminatı AAF İşletme Müdürlüğünün ilgili hesabına yatıracak ve banka dekontunu teklifin ekinde sunacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi, teklif verildikten sonra yapılacak ilk tahsis işlemiyle son bulacaktır.

Tahsislerde teklif edilen fiyat göz önünde bulundurulacak olup tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda tahsis yapıp yapmamakla Genel Müdürlüğümüz yetkilidir. Her haftanın cuma günü talep sahipleri bazında yapılan tahsisler AAF İşletme Müdürlüğü ve tahsis yapılan teklif sahiplerine TMO Genel Müdürlüğünce bildirilecektir.

Haşhaş tohumu satış esaslarımız Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmakta olup, haşhaş tohumu işleyen ve alım-satımı yapan Odamız üyelerine ilanen duyurulur

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER

Haşhaş Tohumu Satış Şartları (2 Sayfa)

Teklif Mektubu (1 Sayfa)